Winacties en afprijzingen

Terug naar F.A.Q. CEK Gymnastics

 

Er kunnen verschillende acties en afprijzingen lopen. Deze kunnen online en offline verschillend zijn. 

Acties waarvoor een internetcode nodig is.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de betreffende code bij de bestelling. Deze kan na verwerking van je bestelling niet meer gewijzigd worden. Deze codes kunnen slechts 1 dag of meerdere dagen geldig zijn. Dit is dan terug te vinden op socialmedia of in de nieuwsbrief. Deze codes zijn niet offline geldig.

Acties en afprijzingen waarvoor geen internetcode nodig is.

Deze actie is zichtbaar op de website. Deze actie kan slecht 1 of meerdere dagen geldig zijn. Dit is dan terug te vinden op social media of in de nieuwsbrief.

Afgelopen acties

Kom je er later achter dat er een actie was en de actie is verlopen? Helaas, volg dan onze socialmedia pagina's of schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis nooit meer een actie.

Ruilen na een actie periode

Indien de actie verlopen is en je wilt het artikel ruilen? Dan geldt de normale prijs zonder de actie.

SALE en afprijzingen

De sale is doorlopend. Prijzen kunnen fluctueren. Is de prijs later lagen dan tijdens je aankoop? Dit kan gebeuren, omdat dan een nieuwe sale termijn in gaat. De prijs van jouw bestelling wordt dan niet aangepast.

 

Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie’) zijn van toepassing op prijsvragen/winacties op de website en of socialmedia pagina’s van CEK Gymnastics. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie. Daarnaast worden per prijsvraag/winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

1 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie.

2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. CEK Gymnastics kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

3 – De winnaars kunnen per e-mail of socialmedia bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer. De Winnaar wordt met naam genoemd op onze socialmedia pagina’s indien het een winactie op 1 van onze socialmedia pagina’s betreft.

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland, België of Duitsland.

6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is CEK Gymnastics gerechtigd een andere winnaar te trekken.

7 – De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. CEK Gymnastics is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

8 – Je Prijs dient binnen 30 dagen nadat je de orderbevestiging van je prijs hebt ontvangen te worden opgehaald in onze showroom, locatie Sedumweg 5 in Hendrik Ido Ambacht Nederland. Ben je niet in de gelegenheid om je prijs op te halen, dan kan de prijs onderbetaling van de verzendkosten worden opgestuurd. In het laatste geval is CEK Gymnastics niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

9 – CEK Gymnastics is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). CEK Gymnastics kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

10 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. CEK Gymnastics mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).

11 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is CEK Gymnastics gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.

12 – Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze (bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.

13 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. CEK Gymnastics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

14 – CEK Gymnastics is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

15 – CEK Gymnastics is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

16 – CEK Gymnastics is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

17 – CEK Gymnastics is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat CEK Gymnastics daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door CEK Gymnastics op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

18 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.

19 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. CEK Gymnastics zal zo spoedig mogelijk reageren.